esmaspäev, 31. oktoober 2016

Digitaristu hetkeseisu kirjeldus

Kodutöö - Digitaristu hetkeseisu kirjeldus
Küsimus-teema
Vastus
Näpunäited täitmiseks

1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)

Haapsalu Linna Algkool
Malle Õiglas, Merle Moumets, Lii Habak
Lisaks asutuse nimele märkida, kes osalesid hetkeseisu kirjeldamisel

2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?

287, 37 personali liiget
Ligikaudsed arvud õpilaste ja töötajate kohta

3. Milline on digivaldkonna meeskond?

IT hooldusspetsialist (0,5), arvutiõpetaja (0,19 k).
Haridustehnoloogia koolituse on läbinud 5 ja hetkel õpivad 6
Nimetada rollide kaupa inimesed ja koormus
Rollid: IT kasutajatugi, serverite haldus, IT juhtimine, andmekaitse juhtimine, veebitoimetaja, haridustehnoloog, arvutiõpetaja, rakenduste peakasutajad

4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?

Telia, EENet
Nimetada olulisemad koostööpartnerid
Sagedamini kasutatakse väliseid koostööpartnereid teemadel andmeside, serverite ja muude seadmete hooldajad, IT-juhtimine, tarkvaraarendus

5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?

22 lauaarvutit arvutiklassis (kolm aastat), 25 tahvelarvutit (alla aasta), 5 sülearvutit (alla aasta), 27 õpetaja lauaarvutit (keskmine vanus 5 aastat), 3 abipersonali lauaarvutit (keskmine vanus 3 aastat)
Kirjeldada ligikaudsed arvud.
Kui palju on arvutiklasse ja kui suured need on?
Võimalusel lisada riistvara vanuseline jaotus (1-3 aastat, 4-6 aastat, 7-… aastat). Kui seda on raske välja võtta, siis hinnata kas rohkem on uuemaid (1-3 aastat) või vanemaid arvuteid.
Kas uuemad on õpilastel või administratsioonil või olulist erinevust ei ole?

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?

Dataprojektor (palju), nutitahvlid (keskmiselt), dokumendikaamera (vähe), robootikaseadmeid (3 robotit – alles alustame kasutamisega)
Sagedamini esinevad - dataprojektorid, nutitahvlid, dokumendikaamerad, klikkerid, laborite mõõteseadmed, CNC-freespingid, robootikaseadmed, tikkimismasinad
Nimetada ka kogused ja hinnata kasutusaktiivsust (vähe, keskmiselt, palju)

7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?

ainepõhised: e-õpikud, pranglimine, matetalgud, 10Monkey
Kirjeldada milliseid ainepõhiseid tarkvarasid aktiivselt kasutatakse
Kirjeldada milliseid e-õppe keskkondi ja materjaliaitu aktiivselt kasutatakse

8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?

Omniva e-arve keskus, Amphora dokumendihaldus, E-kool, Google Drive, Google kalender, Webmail.edu.ee, Microsoft Office
Teksti- ja tabelitöötlus, e-päevik/ÕIS, dokumendihaldus, failide haldamine, e-post/kalendrid, tööde haldus, siseinfo haldus

9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?

Webmail.edu.ee
Kirjeldada kas ja milliseid servereid on asutusel enda ruumides või rendil?
Milliseid funktsioone serverid täidavad?

10. Milline on traadita andmeside olukord?

Wifi ruuterid olemas õppetöö läbiviimiseks, vabalt kasutamiseks ei ole
Katvus on nõrk maja eripärast tulenevalt, alati võiks kiirem olla.
Kas WiFi on olemas? Kas õpilased saavad kasutada?
Kas administratsiooni ja õpilaste-külaliste võrgud on lahus?
Kas katvus ja kiirus on piisav?

11. Milline on välise andmeside olukord?

Telia 20 MB
Töökindlus on enam – vähem stabiilne
Nimetada välise andmeside kiirus ja teenuseosutaja.
Kas ühendus on piisav? Kas ühendus on töökindel?

12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?

Dokumentidest välisele kõvakettale, paljud dokumendid ja materjalid on Google pilves
Kirjeldada millistest andmetest tehakse millise regulaarsusega millisesse asukohta/kandjale varukoopiaid.

13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?

Arvutiklassi kasutamise kord, kalender broneerimiseks, HLA lingikogu, mis edastab info otse aitajani.
Nt. arvutiklassi kasutamise kord, arvutite loend, tööde nimekiri, kasutamise juhendid

14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?

Oleneb aastast, sel aastal umbes 3000 eurot
Ligikaudsed kulud riistvarale, tarkvarale, andmesidele, IKT teenustele, spetsialistidele

15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?

Haridusministeerium (nn poliitiline katuseraha), heategevuskontsert, Telia
Lisarahastamist leitakse vahel eriprojektidest, konkurssidest, vilistlastelt, kogukonna ettevõtetelt

16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?

Digivaldkond on arengukavas mainitud, sisuline arengukava täna puudub
On olemas igaaastane kirjeldus koostöös IT spetsialistiga
Kas ja millises mahus on digivaldkonna teema asutuse arengukavas kirjeldatud?
Milliseid muid kirjeldusi olemas on? Mõnikord on häid arengumõtteid kirjeldatud projektipõhiselt konkursside jaoks.

17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?

Suuremaid takistusi pole, tuleb lihtsalt endal tubli olla.
Kirjeldada suuremad arengutakistused
Kui küsimus on eelkõige rahas, siis millised teemad vajavad millises summas kõige enam lisafinantseerimist?

18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?


Kirjeldada milliseid mõtteid on asutusel digivaldkonna arenguid pidurdavate takistuste ületamiseks