esmaspäev, 21. detsember 2015

Küsitluse koostamine ja läbiviimine

Küsimustiku koostasime Google Drive keskkonnas. Eesmärgiks oli uurida meie kooli õpetajate valmisolekut nutiseadmete kasutusele võtmise kohta õppetöös. Lisasime küsimusi ka õpetajate digialaste teadmiste ja nutiseadmete kasutamise kohta.

Tulemused on siin:

Küsimustikule vastas 94% klassiõpetajatest.

1. Kas oled avatud digivahendite kasutamisele tunnis?
Jah olen      94 %
Ei ole             6 %
Muu             0

2. Kui sageli kasutad tundides õpieesmärgil digivahendeid?
Iga päev                          12%
Paar korda nädalas       53%
Väga harva                      12%
Ei kasuta üldse                6%
Muu                                  12%
  •  rohkem kui paar korda nädalas, aga mitte iga päev
  • 2-3 korda kuus

 3. Mis on sulle digivahendite kasutamisel tunnis takistuseks?
takistusi pole, kasutan digivahendeid                                                            41% 
tahaksin kasutada, aga puuduvad/on vähesed digialased teadmised     29%
mul pole huvi digivahendite kasutamise vastu                                               0 
Muu  (Kasutan, aga tahan rohkem osata)                                                       18%
ei vastanud                                                                                                             12%

4.Nt Talvisel koolivaheajal laekub meie koolile klassikomplektijagu tahvelarvuteid
vajan kindlasti eelnevat koolitust tahvelarvuti kasutamiseks             29% 
olen kohe valmis tundi minema ja tahvelarvutit kasutama                 18%
vajan koolitust, aga olen valmis ka ise proovima/katsetama               53%
ei tunne huvi tahvelarvutite vastu                                                                0
muu                                                                                                                     0

5. Kui oluliseks pead digivahendite kasutamist õppetöös?
pean väga oluliseks, sest ühiskond ise dikteerib seda                           88% 
ei pea oluliseks, sest lapsed on niigi palju nutiseadmetes                       6%
muu  (oluline, aga tähtis ka pliiats ja paber)                                              6%

                   

Info jagamine ja koolitus

Kooli infokoosolekutel digiteemat arutades tekkis mõte diginurgas olevate rakenduste praktiseerimiseks. 30. novembril viisime oma töökoosoleku läbi arvutiklassis, kus kõik haridustehnoloogiat õppivad õpetajad pidid tutvustama ühte rakendust või põnevat keskkonda.Töökoosolek kujunes meeleolukaks, kuna kõik tehti praktiliselt läbi. Kõike planeeritut ei jõutudki teha. See tähendab, et jätkame selliste koolituste läbiviimisega.