esmaspäev, 21. detsember 2015

Küsitluse koostamine ja läbiviimine

Küsimustiku koostasime Google Drive keskkonnas. Eesmärgiks oli uurida meie kooli õpetajate valmisolekut nutiseadmete kasutusele võtmise kohta õppetöös. Lisasime küsimusi ka õpetajate digialaste teadmiste ja nutiseadmete kasutamise kohta.

Tulemused on siin:

Küsimustikule vastas 94% klassiõpetajatest.

1. Kas oled avatud digivahendite kasutamisele tunnis?
Jah olen      94 %
Ei ole             6 %
Muu             0

2. Kui sageli kasutad tundides õpieesmärgil digivahendeid?
Iga päev                          12%
Paar korda nädalas       53%
Väga harva                      12%
Ei kasuta üldse                6%
Muu                                  12%
  •  rohkem kui paar korda nädalas, aga mitte iga päev
  • 2-3 korda kuus

 3. Mis on sulle digivahendite kasutamisel tunnis takistuseks?
takistusi pole, kasutan digivahendeid                                                            41% 
tahaksin kasutada, aga puuduvad/on vähesed digialased teadmised     29%
mul pole huvi digivahendite kasutamise vastu                                               0 
Muu  (Kasutan, aga tahan rohkem osata)                                                       18%
ei vastanud                                                                                                             12%

4.Nt Talvisel koolivaheajal laekub meie koolile klassikomplektijagu tahvelarvuteid
vajan kindlasti eelnevat koolitust tahvelarvuti kasutamiseks             29% 
olen kohe valmis tundi minema ja tahvelarvutit kasutama                 18%
vajan koolitust, aga olen valmis ka ise proovima/katsetama               53%
ei tunne huvi tahvelarvutite vastu                                                                0
muu                                                                                                                     0

5. Kui oluliseks pead digivahendite kasutamist õppetöös?
pean väga oluliseks, sest ühiskond ise dikteerib seda                           88% 
ei pea oluliseks, sest lapsed on niigi palju nutiseadmetes                       6%
muu  (oluline, aga tähtis ka pliiats ja paber)                                              6%

                   

Info jagamine ja koolitus

Kooli infokoosolekutel digiteemat arutades tekkis mõte diginurgas olevate rakenduste praktiseerimiseks. 30. novembril viisime oma töökoosoleku läbi arvutiklassis, kus kõik haridustehnoloogiat õppivad õpetajad pidid tutvustama ühte rakendust või põnevat keskkonda.Töökoosolek kujunes meeleolukaks, kuna kõik tehti praktiliselt läbi. Kõike planeeritut ei jõutudki teha. See tähendab, et jätkame selliste koolituste läbiviimisega.

kolmapäev, 4. november 2015

Meie eesmärk ja toimetamised


Meie eesmärk ja tegevuskava
Oleme õpetajate tuppa üles pannud paberkandjal "diginurga", kuhu kogume sedelitele märgitud erinevaid rakendusi ja ideid IKT kasutamiseks õppetöös. Alustame tasa ja targu :).


Meie paberil "diginurk"

"Diginurka" tekib järjest toredaid värvilisi sedeleid ja selles mõttes läheb kõik plaanipäraselt.
Ajakavas tegime väikese apsu - me ei arvestanud sellega, et koolivaheajalt tulles vajame rohkem aega oma projekti tutvustamiseks. Seetõttu oleme väikeses ajalises nihkes. Saame alustada järgmisest nädalast infos huvi tundmisega IKT kasutamise kohta - peame ju jätma ka kohanemise aja :).  
Jätkame oma toimetamist plaani alusel.

pühapäev, 4. oktoober 2015

Meie meeskond

Meie kool - Haapsalu Linna AlgkoolHaapsalu Linna Algkooli meeskonda kuuluvad direktor Malle Õiglas, õppealajuhataja Viive Karnau, klassiõpetaja Lii Habak ja arvutiõpetaja Targo Kure.
Arvutiõpetajana on meeskonnas toetajaliige, kes kahjuks koolitustel osaleda ei saa, aga muidu on meiega ühes paadis.


Meie edulugu

Mis on edulood või kogemuslood meie koolis:
meil on igas klassis projektor ja arvuti
meie õpetajad osalevad aktiivselt koolitustel ja on motiveeritud
õpetajad rakendavad koolitusel saadud uusi mõtteid

Veel on lahe:
kõik kolmanda klassi õpilased tegid suvel loetud raamatu kohta ise äpi
oleme proovinud ümberpööratud klassiruumi ja toetanud seda veebipõhiselt
arvutiklass on praktiliselt pidevalt broneeritud
meie kooli info liigub google drives

Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused

Meie kool osaleb Läänemaa Haridusuuenduse projektis, mille käigus oleme kaardistanud õppijakeskse kooli ja muutunud õpikäsitluse teemavaldkonnad. Sellest analüüsist lähtuvalt vajame tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist just digiajastu võtmes. Kuidas kasutada väga ratsionaalselt ära praeguse didgiajastu tugevusi ja nõrkused keerata tugevusteks. Kuidas muuta digikirjaoskus süsteemseks ja laiapõhjaliseks õppeprotsessi osaks.
Meie kooli  õpetajaid, kasutavad aktiivselt õppetöö mitmekesistamiseks digivahendeid. Hetkel osalevad 6 õpetajatat praktilise haridustehnoloogia koolitusel, 2 õpetajat on osalenud hariduslike äppide loomise koolitusel, lisaks on toimunud koolisisesed õpetajalt õpetajale koolitused.