esmaspäev, 21. detsember 2015

Küsitluse koostamine ja läbiviimine

Küsimustiku koostasime Google Drive keskkonnas. Eesmärgiks oli uurida meie kooli õpetajate valmisolekut nutiseadmete kasutusele võtmise kohta õppetöös. Lisasime küsimusi ka õpetajate digialaste teadmiste ja nutiseadmete kasutamise kohta.

Tulemused on siin:

Küsimustikule vastas 94% klassiõpetajatest.

1. Kas oled avatud digivahendite kasutamisele tunnis?
Jah olen      94 %
Ei ole             6 %
Muu             0

2. Kui sageli kasutad tundides õpieesmärgil digivahendeid?
Iga päev                          12%
Paar korda nädalas       53%
Väga harva                      12%
Ei kasuta üldse                6%
Muu                                  12%
 •  rohkem kui paar korda nädalas, aga mitte iga päev
 • 2-3 korda kuus

 3. Mis on sulle digivahendite kasutamisel tunnis takistuseks?
takistusi pole, kasutan digivahendeid                                                            41% 
tahaksin kasutada, aga puuduvad/on vähesed digialased teadmised     29%
mul pole huvi digivahendite kasutamise vastu                                               0 
Muu  (Kasutan, aga tahan rohkem osata)                                                       18%
ei vastanud                                                                                                             12%

4.Nt Talvisel koolivaheajal laekub meie koolile klassikomplektijagu tahvelarvuteid
vajan kindlasti eelnevat koolitust tahvelarvuti kasutamiseks             29% 
olen kohe valmis tundi minema ja tahvelarvutit kasutama                 18%
vajan koolitust, aga olen valmis ka ise proovima/katsetama               53%
ei tunne huvi tahvelarvutite vastu                                                                0
muu                                                                                                                     0

5. Kui oluliseks pead digivahendite kasutamist õppetöös?
pean väga oluliseks, sest ühiskond ise dikteerib seda                           88% 
ei pea oluliseks, sest lapsed on niigi palju nutiseadmetes                       6%
muu  (oluline, aga tähtis ka pliiats ja paber)                                              6%

                   

1 kommentaar:

 1. Mida meie õppisime?
  Meile meeldis Haapsalu Linna Algkooli idee luua „diginurk“ paberil. Kahjuks me teie paberil „diginurga“ fotot ei näe, kuid on aru saada, et nendel sedelitel on tõenäoliselt häid rakendusi ja ideid IKT kasutamiseks õppetöös. Õppisime seda, et saab alustada ka ilma digitehnikata. Tähtsamad ongi ideed ja mõtted, küll see tehnika lõpuks ka koolidesse ja lasteaedadesse jõuab :)

  Mida kogesite/tundsite?
  Hea oli tunda, et keegi veel alustab tasa ja targu. Tunda on ka seda, et on kiire jõuluaeg ja eesmärkide elluviimised lükkuvad tõenäoliselt ka teistel pisut edasi. Hetkel on see hea tunne :)
  Hea oli lugeda, et teie töökoosolek kujunes meeleolukaks ning sattusite hoogu oma tegemistega. See tähendab, et on põhjust jätkukoolituseks.

  Mida neile soovitate?
  Soovitame jätkata tasa ja targu. „Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab.“ Peaasi on seda projekti mitte unarusse jätta. Soovime palju edu ja kordaminekuid.

  VastaKustuta