pühapäev, 4. oktoober 2015

Meie meeskond

Meie kool - Haapsalu Linna AlgkoolHaapsalu Linna Algkooli meeskonda kuuluvad direktor Malle Õiglas, õppealajuhataja Viive Karnau, klassiõpetaja Lii Habak ja arvutiõpetaja Targo Kure.
Arvutiõpetajana on meeskonnas toetajaliige, kes kahjuks koolitustel osaleda ei saa, aga muidu on meiega ühes paadis.


Meie edulugu

Mis on edulood või kogemuslood meie koolis:
meil on igas klassis projektor ja arvuti
meie õpetajad osalevad aktiivselt koolitustel ja on motiveeritud
õpetajad rakendavad koolitusel saadud uusi mõtteid

Veel on lahe:
kõik kolmanda klassi õpilased tegid suvel loetud raamatu kohta ise äpi
oleme proovinud ümberpööratud klassiruumi ja toetanud seda veebipõhiselt
arvutiklass on praktiliselt pidevalt broneeritud
meie kooli info liigub google drives

Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused

Meie kool osaleb Läänemaa Haridusuuenduse projektis, mille käigus oleme kaardistanud õppijakeskse kooli ja muutunud õpikäsitluse teemavaldkonnad. Sellest analüüsist lähtuvalt vajame tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist just digiajastu võtmes. Kuidas kasutada väga ratsionaalselt ära praeguse didgiajastu tugevusi ja nõrkused keerata tugevusteks. Kuidas muuta digikirjaoskus süsteemseks ja laiapõhjaliseks õppeprotsessi osaks.
Meie kooli  õpetajaid, kasutavad aktiivselt õppetöö mitmekesistamiseks digivahendeid. Hetkel osalevad 6 õpetajatat praktilise haridustehnoloogia koolitusel, 2 õpetajat on osalenud hariduslike äppide loomise koolitusel, lisaks on toimunud koolisisesed õpetajalt õpetajale koolitused.