pühapäev, 4. oktoober 2015

Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused

Meie kool osaleb Läänemaa Haridusuuenduse projektis, mille käigus oleme kaardistanud õppijakeskse kooli ja muutunud õpikäsitluse teemavaldkonnad. Sellest analüüsist lähtuvalt vajame tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist just digiajastu võtmes. Kuidas kasutada väga ratsionaalselt ära praeguse didgiajastu tugevusi ja nõrkused keerata tugevusteks. Kuidas muuta digikirjaoskus süsteemseks ja laiapõhjaliseks õppeprotsessi osaks.
Meie kooli  õpetajaid, kasutavad aktiivselt õppetöö mitmekesistamiseks digivahendeid. Hetkel osalevad 6 õpetajatat praktilise haridustehnoloogia koolitusel, 2 õpetajat on osalenud hariduslike äppide loomise koolitusel, lisaks on toimunud koolisisesed õpetajalt õpetajale koolitused.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar